MJK-Stationsbyens historie

    40 med en hobby på skinner

se billederne nederst på siden
Mjk-Stationsbyen blev startet d. 13. Februar 1975, af en kreds af beboere i Avedøre Stationsby.
Avedøre Stationsby blev bygget i årene 1973 - 1978. Men klublivet startede sammen med de første beboere der flyttede ind i takt med at byggeriet blev færdigt.
Der var planlagt 17 fritidslokaler i varierende størrelser op til 130m2. De første år boede vi i midlertidigt lokale i Trædrejerporten 1B, man troede at modeltog "Bare var noget man lå på gulvet og legede med", men efterhånden gik det op for beslutningstagerne, at der var alvor bag vores interesse. I efteråret 1976 flyttede vi så ind i vores nuværende lokaler i Bymuren 41. Undervejs nåede vi at skifte formand 2 gange således at Ebbe Merkelsen blev den tredie formand i rækken, og han holdt i 35 år indtil han trak sig tilbage på generalforsamlingen i 2012.
 Mens vi boede i Trædrejerporten opbyggede vi et anlæg på 2 standard spånplader. anlægget blev lagt med Märklinskinner og strømsystemet var 3-leder jævnstrøm 12 volt. Her blev der plads til en dobbeltsporet hovedbane og en privatbane.
Dette anlæg overlevede ikke flytningen til bymuren 41, så vi havde travlt med at få gjort de nye lokaler istand, men der gik aligevel det meste af et halvt år inden vi fik noget at køre på.
Det anlæg indeholdt en dobbeltsporet punk til punkt hovedstrækning, og en større punkt til punkt privatbanestrækning. Omtale af dette anlæg findes i "lokomotivet" nummer 9.
Dette anlæg måtte vi rive ned i 1987, da vi ikke havde lavet underbygningen godt nok, og samtidig med at der også var kommet ønsker om et noget mere detaljeret og gennemført anlæg.
Det anlæg som vi har i dag, startede vi på i 1988, og nu var der lagt en plan for hvordan vi skulle arbejde, vi ville ikke gå på kompris med tiden, de ting der skulle være på anlægget skulle være så gennemførte som vores evner tillod.
Og her står vi så i dag. der er stadig nøgne områder  på anlægget, til gengæld kan vi også være stolte af at vise de færdige dele af anlægget frem. Det anlæg man ser i dag har en enkeltsporet punkt til punkt hovedstrækning med sidebane og en gaffelformet privatbane som selvfølgelig også er punkt til punkt.

Husene er for de flestes vedkommende bygget i pap efter Skadhauges tegninger i Signalposten, vi har en hel by hvor alle husene er bygget i pap.
Da vi bygger anlæg der afspejler dansk jernbanevæsen i perioden fra 1950 til designbemaling og computerlitrering blev indført, er det en målsætning, at skaffe dukomentation for at vore jernbanevogne, biler og huse virkelig er fra denne periode.
Omtale af dette anlæg findes i Lokomotivet nr. 50 og nr. 82, som også er en hilsen fra Lokomotivet ved vores 30 års dag.

Opstillerspor på Hundested St. på det gamle anlæg. De foreste vogne er modeller af HFHJ-vogne bygget i træ
Marcipanbrød med GDS- Cl-vogn på gamle anlæg
LB C21 bygget i træ oprindelig på en Märklin undervogn, men her på en Fleischmann undervogn
Åben skovvogn fra KSB, også her er undervognen blevet skiftet
Klubben havde en stor samling af platter med damplokomotiver. Her, og på det næste billede kan man se samlingen på væggen i vores hyggelokale.
Vi har flere gange været på besøg på Jernbanemuseet i Odense, og denne gang var vi oppe og se kontrolposten på Odense banegård. Det er Teddy og Kevin viser
Peter og Kim er ved at lave krydsrammer til det nuværende anlæg
Motiv fra Hundested by på det gamle anlæg
Den tidligere formand Ebbe, var også redaktør på klubbens blad "LEDVOGTERTIDENDE"
en meget ung Kenneth Dam ved kontrolpulten på Hundested station på det gamle anlæg
DMJU udstilling i Fredericia i 1995. Her spiser vi morgenmad det er fra venstre John, Brian, Ebbe, Kim og Allan
Alle klubbens medlemmer vedvores 25 års jubilæum.
Gave fra Brøndbyekspressen til vores 10 års jubulæum