Vordingborg Station
ligger på DSB Sydbanen lige før Storstrømsbroen
.

Som det ses på husene i Vordingborg by er de ikke helt færdige endnu, men der arbejdes på sagen